تبلیغات
سایت تخصصی حسابداری ایران - سر فصلهای حسابداری حقوق
سایت تخصصی حسابداری ایران
با آرزوی پیشرفت روز افزون علم حسابداری در ایران

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سر فصلهای حسابداری حقوق

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

اداره کل امورمالی

باسلام

      دراجرای ماده(128)قانون محاسبات عمومی کشورو به استناد ماده(10)آئین نامه اجرائی جزء(1) بند(و) تبصره(19)قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 8313/ت 37142ه مورخ 25/1/1386هیئت محترم وزیران دستورالعمل حسابداری دریافت وپرداخت وجوه حقوق ومزایای مستمر کارکنان رسمی وپیمانی دستگاه های اجرائی ملی واستانی مشمول جزء(1) بند(و)تبصره یاد شده که طی نامه شماره 142/400/2مورخ27/3/1386 به تائید دیوان محاسبات کشوررسیده است به شرح زیر برای اجراءابلاغ میگردد.

1 - ذیحساب یا مقام مجاز درخواست کننده دستگاههای اجرائی یاد شده بایستی درمرکز واستان مطابق نمونه فرمهای درخواست وجه حسب مورد از اداره کل خزانه یا خزانه معین استان به انضمام لیست ویا لوح فشرده (CD)حقوق وفوق العاده مستمر قانونی مندرج در احکام کارگزینی وحق عائله مندی واولاد ماهیانه کارکنان رسمی وپیمانی از جمله مطالبات پرداخت نشده سال 1386 آنان (تفاوت احکام سال1386)وکسور بازنشستگی وحق بیمه و حق درمان سهم دولت و سایرکسور را با ذکر کد ملی آنان و به تفکیک همراه خلاصه لیست ویا لوح فشرده (CD)و یک نسخه از احکام حقوقی مربوط(برای یکبار)حداکثر تا بیستم هرماه درخواست وجه تهیه وجهت بررسیهای لازم، تطبیق لیستهای ارسالی با احکام کارگزینی، تغییرات ماه ومقررات مربوط درمرکز به اداره کل خزانه ودر استان به خزانه معین استان ارائه نمایند.

 

ادامه متن در ادامه مطلب

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

اداره کل امورمالی

باسلام

      دراجرای ماده(128)قانون محاسبات عمومی کشورو به استناد ماده(10)آئین نامه اجرائی جزء(1) بند(و) تبصره(19)قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 8313/ت 37142ه مورخ 25/1/1386هیئت محترم وزیران دستورالعمل حسابداری دریافت وپرداخت وجوه حقوق ومزایای مستمر کارکنان رسمی وپیمانی دستگاه های اجرائی ملی واستانی مشمول جزء(1) بند(و)تبصره یاد شده که طی نامه شماره 142/400/2مورخ27/3/1386 به تائید دیوان محاسبات کشوررسیده است به شرح زیر برای اجراءابلاغ میگردد.

1 - ذیحساب یا مقام مجاز درخواست کننده دستگاههای اجرائی یاد شده بایستی درمرکز واستان مطابق نمونه فرمهای درخواست وجه حسب مورد از اداره کل خزانه یا خزانه معین استان به انضمام لیست ویا لوح فشرده (CD)حقوق وفوق العاده مستمر قانونی مندرج در احکام کارگزینی وحق عائله مندی واولاد ماهیانه کارکنان رسمی وپیمانی از جمله مطالبات پرداخت نشده سال 1386 آنان (تفاوت احکام سال1386)وکسور بازنشستگی وحق بیمه و حق درمان سهم دولت و سایرکسور را با ذکر کد ملی آنان و به تفکیک همراه خلاصه لیست ویا لوح فشرده (CD)و یک نسخه از احکام حقوقی مربوط(برای یکبار)حداکثر تا بیستم هرماه درخواست وجه تهیه وجهت بررسیهای لازم، تطبیق لیستهای ارسالی با احکام کارگزینی، تغییرات ماه ومقررات مربوط درمرکز به اداره کل خزانه ودر استان به خزانه معین استان ارائه نمایند.

2 - برای واریز کسور تکلیفی متعلقه شامل مالیات، بازنشستگی سهم دولت وکارمند، بیمه تامین اجتماعی سهم دولت وکارمند وبیمه خدمات درمانی سهم دولت وکارمند حسابهای جداگانه ای به ترتیب برای سازمان امورمالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری وسایر صندوقهای بازنشستگی وحمایتی دستگاههای اجرائی، در مرکز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دراستانها نزد بانک ملی ایران افتتاح گردیده است.

3 - باتوجه به اینکه طبق ماده (1) آئین نامه اجرائی یادشده اعتبارات مربوط به حقوق ومزایای مستمر قانونی مندرج دراحکام کارگزینی کارکنان رسمی وپیمانی اعم از حقوق ، انواع فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد و پاداش پایان سال (عیدی) شاغلین وکسور بازنشستگی وحق بیمه و حق درمان سهم دولت (کارفرما)کارکنان یاد شده از سقف اعتبارات هزینه ای اعم از برنامه ای ویا ردیف متفرقه دستگاه اجرائی مربوط برای اضافه کردن به سقف ردیف 503933 کسر و مراتب به آن دستگاه ابلاغ می شود با توجه به ثبت قبلی اعتبارات مصوب دردفاتر ثبت زیر انجام شود.

معادل مبلغ اعتبارات کسر شده بابت حقوق ومزایای مستمر قانونی مندرج در احکام کارگزینی وحق بازنشستگی وبیمه های سهم دولت و پاداش پایان سال (عیدی)کارکنان رسمی وپیمانی

حساب دستگاه اجرائی (بدهکار)×××

حساب اعتبارات مصوب (بستانکار)×××

4 –  درخواست وجه معادل مبلغ حقوق و مزایای مستمر ماهیانه کارکنان یاد شده و کسور سهم دولت مطابق درخواست وجه ارسالی به اداره کل خزانه یا خزانه معین استان حسب مورد

 درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر ماهیانه (بدهکار)×××

حساب کنترل تخصیص (بستانکار)×××

5 – پس از ارسال چک مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان در وجه بانک پرداخت کننده حقوق و مزایا برای واریز مبلغ خالص قابل پرداخت به حساب بانکی کارکنان توسط اداره کل خزانه یا خزانه معین استان حسب مورد و اخذ تائیدیه و واریز کسور متعلقه به حسابهای مذبور و واریز سایر کسور به حساب بانک پرداخت دستگاههای اجرائی مربوط بر اساس لیست یا لوح فشرده (CD) حقوق و مزایای مستمر ماهیانه کارکنان مطابق درخواست وجه و سایر مدارک واصله

حساب موقت بانکی (بدهکار)×××

مالیات ارسالی (بدهکار)×××

حق بازنشستگی ارسالی سهم کارمند و سهم دولت (بدهکار)×××

بیمه تامین اجتماعی ارسالی سهم کارمند و سهم دولت (بدهکار)×××

بیمه خدمات درمانی ارسالی سهم کارمند و سهم دولت (بدهکار)×××

بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرائی مربوط بابت سایر کسور کارکنان (بدهکار)×××

درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر ماهیانه (بستانکار)×××

6 – پس از دریافت تائیدیه از بانک یا بانک های پرداخت کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه اجرائی مربوط مبنی بر واریز خالص قابل پرداخت به حساب کارکنان و با توجه به تائیدیه واریز کسور متعلقه به حسابهای مربوط

هزینه حقوق و مزایای مستمر کارکنان (فصل اول برنامه مربوط)(بدهکار)×××

هزینه بازنشستگی ، بیمه تامین اجتماعی ، بیمه خدمات درمانی سهم دولت (فصل ششم برنامه مربوط)(بدهکار)×××

حساب موقت بانکی (بستانکار)×××

مالیات وصولی (بستانکار)×××

حق بازنشستگی وصولی سهم کارمند و سهم دولت (بستانکار)×××

بیمه تامین اجتماعی وصولی سهم کارمند و سهم دولت (بستانکار)×××

بیمه خدمات درمانی وصولی سهم کارمند و سهم دولت (بستانکار)×××

سایر کسور وصولی کارکنان (بستانکار)×××

7 – ثبت واریز کسور متعلق به کارکنان به حسابهای مربوط توسط ذیحسابی دستگاه اجرائی مربوط

سایر کسور ارسالی کارکنان (بدهکار)×××

بانک پرداخت اعتبارات هزینه (بستانکار)×××

8 – احتساب اعتبارات پرداخت حقوق ، فوق العاده های مستمر ، بازنشستگی ، بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی سهم دولت (کارفرما) به سقف اعتبارات مربوط موضوع ماده (7) آئین نامه اجرائی یاد شده معادل ارقام هزینه بند (6) فوق بر حسب برنامه و فصول هزینه

الف – اعتبارات مصوب (بدهکار)×××

دستگاه اجرائی (بستانکار)×××

ب – تخصیص اعتبار (بدهکار)×××

اعتبارات مصوب (بستانکار)×××

            بدیهی است در پایان سال ضمن تکمیل و ارائه فرم صورت خلاصه اعتبارات هزینه بر حسب فصول هزینه (خلاصه افزایش و کاهش فرم 12)که در آن ارقام وجوه دریافتی از محل ردیف 503933 از اداره کل خزانه و یا خزانه معین استان حسب مورد را نشان میدهد همراه عملکرد هر یک از برنامه ها بر حسب فصول هزینه با احتساب افزایش اعتبارات موضوع بند (8) به شرح فرم (12) مذکور تکمیل و به انضمام حساب نهائی در موعد مقرر برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور در مرکز به اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری و در استان به سازمان امور اقتصاد و دارائی استان و همچنین برای درج در گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارائه گردد .

 

دریافت دستورالعمل

vardenafil
پنجشنبه 1397/07/19 07:40

Wonderful write ups, With thanks.
generic levitra cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen levitra 20 mg levitra 20 mg levitra online vardenafil 20mg buy levitra 10mg levitra 20 mg buy levitra
Generic cialis
سه شنبه 1397/07/10 05:18

Good stuff. Regards!
cialis 5 effetti collaterali cialis diario compra buy online cialis 5mg how to purchase cialis on line cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg cut in half cialis generico en mexico when will generic cialis be available generic for cialis low cost cialis 20mg
Cialis prices
یکشنبه 1397/07/8 02:53

With thanks, Numerous advice.

cialis venta a domicilio precios de cialis generico price cialis best generic cialis 20mg uk cialis 20mg preis cf cialis 20mg cialis daily reviews cialis 20 mg cut in half cost of cialis per pill buy cialis online cheapest
canadian pharmacy online 24
شنبه 1397/06/31 17:05

Appreciate it. Lots of advice.

canadian online pharmacy the best canadian online pharmacies best canadian mail order pharmacies canada medications cheap canadian pharmacy viagra canada medication cost buy viagra online usa canadian pharmacy online 24 reputable canadian prescriptions online buy viagra now
cialisvonline.com
چهارشنبه 1397/06/28 18:42

With thanks, Good stuff.
cialis online tadalafilo cialis herbs generic cialis 20mg uk pastillas cialis y alcoho when can i take another cialis cialis coupons cialis italia gratis cialis wir preise wow cialis tadalafil 100mg
http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 1397/06/27 15:33

Terrific material, Many thanks.
cialis 5mg prix price cialis wal mart pharmacy acheter du cialis a geneve cost of cialis cvs cialis for daily use buy cialis sample pack discount cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generika in deutschland kaufen only best offers 100mg cialis
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 1397/06/15 03:54

Superb posts. Kudos!
brand cialis generic cialis alternative cialis prices cialis in sconto precios de cialis generico prezzo di cialis in bulgaria cialis therapie buy cialis online legal prices on cialis 10 mg cialis 30 day sample
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 1397/06/13 19:42

Whoa plenty of fantastic advice!
order canadian prescriptions online discount canadian pharmacies canada medication pharmacy drugs for sale in canada canada online pharmacies reviews canadian pharmacies shipping to usa canada rx are canadian online pharmacies safe canadian prescriptions online drugs for sale in uk
withoutadoctorsprescriptions.com
سه شنبه 1397/06/13 04:04

Position well used..
where can i buy viagra without a prescription how can you buy viagra buy genuine viagra online get viagra prescription sildenafil to buy viagra order online uk can i buy viagra online viagra pill viagra pill sildenafil pills
Buy generic cialis
دوشنبه 1397/06/12 20:24

Fine posts. Regards!
price cialis best cipla cialis online buy generic cialis cialis daily new zealand cialis 20mg cialis 200 dollar savings card acheter du cialis a geneve cialis online buying cialis overnight cialis 20mg prix en pharmacie
http://babecolate.com/
دوشنبه 1397/06/12 01:57

You definitely made the point!
tadalafil rx cialis para comprar generic cialis at walmart we recommend cialis best buy generic cialis with dapoxetine look here cialis order on line cialis e hiv estudios de cialis genricos we recommend cialis best buy cialis price thailand
viagra order online uk
سه شنبه 1397/05/23 03:21

Fantastic info. Cheers!
buy viagra online overnight delivery prices for viagra purchase viagra online buy prescription viagra online buy viagra online ireland buy real viagra cheap order cheap viagra online viagra or sildenafil buy viagra online pharmacy best place to buy viagra
Buy generic cialis
جمعه 1397/02/7 19:21

Amazing info. Cheers.
cialis generique 5 mg cialis taglich cialis prices tadalafil 10 mg can i take cialis and ecstasy click here cialis daily uk cialis tadalafil rezeptfrei cialis apotheke cialis sicuro in linea costo in farmacia cialis
Canadian viagra
سه شنبه 1397/02/4 04:56

Incredible many of amazing facts.
is buying viagra online legal viagra order online uk can i buy viagra at walmart cheap generic viagra online uk rx online viagra rx online safe to buy viagra online can you buy viagra at the store where to buy real viagra online how to order viagra online
Cialis 20 mg
جمعه 1397/01/17 20:35

This is nicely expressed. .
cialis generico milano we choice cialis uk acheter du cialis a geneve cialis 5mg prix cialis baratos compran uk cialis name brand cheap cialis from canada cialis pas cher paris cialis generisches kanada does cialis cause gout
Cialis generic
جمعه 1397/01/3 17:14

Regards! Numerous content!

we use it cialis online store sialis how does cialis work look here cialis order on line cialis professional yohimbe the best choice cialis woman cialis rezeptfrei cialis daily safe site to buy cialis online cialis tadalafil online
Foot Problems
شنبه 1396/05/14 08:36
Very soon this web page will be famous amid all blogging people, due to
it's fastidious articles
manicure
سه شنبه 1396/01/22 07:56
Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am going through difficulties with your RSS.
I don't know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone
else having identical RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond?
Thanks!!
manicure
یکشنبه 1396/01/13 18:42
If some one desires expert view regarding blogging and site-building
afterward i recommend him/her to pay a visit this web site, Keep up the nice work.
,pdn
دوشنبه 1388/08/18 23:13
با سلام و تشکر از وبلاگ پر محتوا تون
وبلاگتون خیلی خوب بود من با کمال میل وبلاگتون رو پیوند وبلاگم کردم از وبلاگم دیدن کنین اگه تمایل داشتین وبلاگم رو لینک کنین با تشکر از زحماتتون. www.vahid-salimi.blogfa.com
حسنی
یکشنبه 1388/08/17 00:29
با سلام
اکثر کاربران اینترنتی اشخاصی از طبقات بالای فرهنگی، اقتصادی و تحصیلاتی هستند که آگهی های اینترنتی برای آنها در رسیدن به اهدافشان بسیار مفید و قابل استفاده است.ما درک میکنیم که چگونه تلاش میکنید برای فروش محصول تان و همچنین بالا بردن امار بازدید کنندها ، بهترین راه برای افزایش رنکینگ سایت شما تبلیغات در سایت اراک ادز است تبلیغات در این سایت کاملاً رایگان است . بسیار خوشحال میشم که تبلیغ سایت خوبت رو در اراک ادز ببینم مطمعناً خاطره بسیار خوبی از سایت شما در ذهنم باقی میماند .
موفقیت شما را آرزومندیم

http://www.arakads.com
http://www.arakads.net
http://www.arakads.ir
اراک ادز سایت تبلیغاتی استان مرکزی

حجت
چهارشنبه 1388/08/13 02:14
دانلود خلاصه استانداردهای حسابرسی
s_llvll_gh
یکشنبه 1388/08/3 14:26
سلام بنده باکمال میل شمالینک کردم خوشحال میشم شماهم مارو بانام ((دانلود مقالات وپایان نامه های حسابداری لینک نمایید
داود
سه شنبه 1388/07/21 16:38
سلام
ما رو بزار تو وبلاگت
حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور
http://www.accountingneyshabur.blogfa.com/
یکشنبه 1388/07/19 10:14
حتما یه سر بزن
مطمئن باش پشیمون نمیشی
ویداوست
جمعه 1388/07/10 22:59
ویداوست فروشگاهی با محصولات مورد علاقه ایرانیان

پرفروش ترین محصولات :

>>فیلم مستند بدن انسان – بدن جنس مخالف خود را کشف کنید.

>>فیلم مستند راهنمای حاملگی – بررسی تمامی تغییرات ایجاد شده در مادر آبستن و جنین در طول دوران بارداری

>>فیلم مستند کارخانه فوق مدرن BMW Z4 Roadster – با تماشای این فیلم مستند به تکنولوپی های پیشرفته استفاده شده در تولید این خودرو و مراحل تولید و خود خودرو آشنا خواهید شد.

>>فیلم کره ای زیبای 200 پوندی – فیلمی عاشقانه درباره دختری پاق که به خاطر عشق خود و آینده اش بر روی تمام بدن خود جراحی پلاستیک انجام می دهد.

>>فیلم کره ای عشق بی پایان – فیلمی عاشقانه درباره دختر و پسری که 8 ساله عاشق هم هستند و اتفاق ناگواری برای دختره پیش می یاد و باعث تقویت عشق پسره به دختره می شود. اما آیا آنها به یکدیگر خواهند رسید ؟

|||||||||||| http://www.vidavest.com ||||||||||||

ویداوست فروشگاهی با محصولات مورد علاقه ایرانیان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

و هو اسرع الحاسبین(انعام-62)
و او سریع ترین حسابرسان است
این وبلاگ برای اطلاع رسانی و آموزش رشته حسابداری برای دانشجویان حسابداری ساخته شده است.
ایمیل خصوصی مدیر وبلاگ : caesar1072@gmail.com
مدیر وبلاگ : حمید حیدرزاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نظر شما در مورد این وبلاگ و مطالبش چیست؟


نویسندگان