تبلیغات
سایت تخصصی حسابداری ایران - سوالات آزمون آزاد كاردانی به كارشناسی 83
سایت تخصصی حسابداری ایران
با آرزوی پیشرفت روز افزون علم حسابداری در ایران

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سوالات آزمون آزاد كاردانی به كارشناسی 83

131_ طی یكماه، عملیات كارگاهی عبارت از: خرید 000 900 ریال مواد اولیه، تحویل 000 800 ریال مواد مستقیم به خط تولید، پرداخت 000 700 ریال دستمزد مستقیم كارگران و 000 600 ریال هزینه های تعمیر و نگهداری بوده، با فرض استفاده از نظام ادواری، برای «كدام رویداد» ثبتی انجام نمی گیرد؟

1) هزینه های تعمیر و نگهداری    2) خرید مواد           3) پرداخت دستمزد         4) مصرف مواد

 

132_ در سیستم حسابداری صنعتی موسسه ای كه تمامی فعالیتهای آن در یك محل صورت می گیرد و از دفاتر متمركز استفاده می كند؛ جهت ثبت 000 160 ریال دستمزد مستقیم و 000 140 ریال حق بیمه منقضی شده، «چه حسابی» بدهكار می شود؟

1) كنترل سربار                                                                    2) كنترل دفاتر مالی 

3) كنترل كالای در جریان ساخت                                              4) کنرل دفاتر صنعتی

 جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

_ طی یكماه، عملیات كارگاهی عبارت از: خرید 000 900 ریال مواد اولیه، تحویل 000 800 ریال مواد مستقیم به خط تولید، پرداخت 000 700 ریال دستمزد مستقیم كارگران و 000 600 ریال هزینه های تعمیر و نگهداری بوده، با فرض استفاده از نظام ادواری، برای «كدام رویداد» ثبتی انجام نمی گیرد؟

1) هزینه های تعمیر و نگهداری    2) خرید مواد           3) پرداخت دستمزد         4) مصرف مواد

 

132_ در سیستم حسابداری صنعتی موسسه ای كه تمامی فعالیتهای آن در یك محل صورت می گیرد و از دفاتر متمركز استفاده می كند؛ جهت ثبت 000 160 ریال دستمزد مستقیم و 000 140 ریال حق بیمه منقضی شده، «چه حسابی» بدهكار می شود؟

1) كنترل سربار                                                                    2) كنترل دفاتر مالی 

3) كنترل كالای در جریان ساخت                                              4) كنترل دفاتر صنعتی

 

133_ جمع ساعات كار یك شركت تولیدی 1200 ساعت (75% مستقیم، 5/12% غیرمستقیم تولیدی و بقیه مربوط به بخش اداری و فروش)، نرخ ساعتی دستمزد 000 2 ریال، مالیات حقوق و دستمزد

000 132 ریال و بیمه سهم كارگر و كارفرما جمعاْ به میزان 30% حقوق و دستمزد بوده؛ بابت ثبت لیست مربوط در اداره مركزی شركت، دفاتر صنعتی «چه مبلغ» بدهكار می گردد؟

1) 000 100 2                 2) 000 400 2          3) 000 583 2              4) 000 952 2

 

134_ طی یكدوره در كارخانه ای: از كل دستمزد به مبلغ 000 800 ریال معادل 75% آن مستقیم و بقیه غیرمستقیم، جمع سربار كارخانه 000 700 ریال، جمع هزینه های تولیدی 000 000 2 ریال، بهای تمام شده كالای ساخته شده 000 100 2 ریال، بهای تمام شده كالای فروش رفته 000 200 2 ریال و موجودیهای كالای در جریان ساخت و كالای ساخته شده آخر دوره به ترتیب 000 300 و 000 200 ریال بوده؛ مورد نادرست، كدام است؟

1) موجودی كالای درجریان ساخت اول دوره 000 400                 2) بهای اولیه 000 400 1

3) موجودی كالای ساخته شده اول دوره 000 300                     4) هزینه های تبدیل 000 300 1 

 

135_ ظرفیت عادی موسسه ای 000 8 واحد تولید، و در سطح ظرفیت 000 5 واحد: هزینه متغیر كل 000 200 ریال و كل هزینه تولید 000 320 ریال بوده، در میزان تولید 000 6 واحد، هزینه ثابت هر واحد تولید «چند ریال» است؟

1) 25                         2) 24                          3) 20                        4) 15

 

136 (158)_ سال گذشته در یك تولیدی: نرخ جذب سربار برای هر ساعت كار ماشین 5/6 ریال، سربار واقعی 000 221 ریال و ساعات كار واقعی ماشین 000 36 ساعت بوده؛ بستن اضافه یا كسر جذب سربار به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته، موجب چه تغییری در رقم این حساب می گردد؟

1) كاهش 000 13        2) افزایش 000 2           3) افزایش 000 13      4) كاهش 000 2

 

137(159)_ نگهداری هزینه پیمانها، مشابه «هزینه یابی به چه روشی» است؟

1) تاریخی                  2) استاندارد                  3) مرحله ای              4) سفارش كار

 

138(160)_ اطلاعات دایره ای نشان می دهد: كالای در جریان ساخت اول و آخر دوره به ترتیب 300 و 400 واحد و واحدهای شروع شده به تولید 200 2 واحد بوده؛ براساس روش fifo «چه تعداد» از واحدهایی كه اقدام به تولید آنها شده، در این دوره تكمیل گردیده است؟

1) 700 1                  2) 800 1                    3) 100 2                   4) 300 2

 

139(161)_ مواد اولیه مرحله پایانی ساخت نوعی محصول در درجه 30% تكمیل آن از لحاظ هزینه تبدیل اضافه می شود. اطلاعات تولید این مرحله شامل موجودی ابتدای دوره 000 2 واحد (از لحاظ هزینه تبدیل 40% تكمیل)، آحاد دریافتی از دایره قبل 000 50 واحد، موجودی پایان دوره 500 2 واحد (از لحاظ هزینه تبدیل 20% تكمیل) و ضایعات عادی 500 واحد (شناسایی در پایان فرآیند تولید) بوده؛ معادل آحاد تكمیل شده از لحاظ هزینه تبدیل به روش میانگین، چقدر است؟

1) 000 49              2) 500 49                3) 000 50                   4) 200 50

 

 

 

 

140(162)_ در كارخانه ای، توزیع هزینه های آخرین مرحله تولید محصولی شامل بهای تمام شده واحدهای تكمیل شده 000 300 8 و ارزش كار در جریان ساخت آخر دوره 000 700 1 ریال بوده، در ثبت انتقال محصول به انبار؛ كالای در جریان ساخت مرحله، «چه مبلغ» بستانكار می گردد؟

1) 000 700 1         2) 000 600 6            3) 000 300 8             4) 000 000 10

 

141(163)_ كدام سربار؛ از هزینه های عمومی كارخانه بوده و بین دوایر خدماتی و تولیدی استفاده كننده از آن، تسهیم می شود؟

1) مواد غیر مستقیم         2) اضافه كاریها          3) دستمزد غیرمستقیم        4) روشنایی كارخانه

 

142(164)_ در موسسه ای طی یكماه: مقدار استاندارد مواد 70 كیلوگرم، مواد مصرفی استاندارد

000 35ریال، انحراف مساعد مواد 600 2 و مواد خریداری و مصرف شده 72 كیلوگرم بوده؛ در این صورت، كدام مورد «نادرست» است؟

1) نرخ واقعی 450 ریال                                         2) انحراف مساعد مقدار 900 ریال

3) نرخ استاندارد 500 ریال                                     4) انحراف مساعد نرخ 500 3 ریال

 

143(165)_ حسابدار موسسه ای جهت محاسبه انحراف كارایی دستمزد، رابطه:

          نامساعد / ریال  80= ( 152 ساعت – A ) 40 ریال = انحراف كارایی دستمزد

را نوشته؛ A مجهول مورد نظر او، كدام است؟

1) ساعت كار استاندارد 150                               2) ساعت كار واقعی 150

3) ساعت كار استاندارد 154                               4) ساعت كار واقعی 154

 

144(166)_ «اضافه جذب سربار»، چه نوع انحرافی است؟

1) انحراف مساعد حجم سربار                          2) انحراف مساعد هزینه سربار

3) انحراف نامساعد حجم سربار                        4) انحراف نامساعد هزینه سربار

 

145(167)_ قیمت فروش نوعی محصول یك شركت 000 50، هزینه متغیر تولید هر واحد 000 35 و كل هزینه های ثابت دوره 000 450 4 ریال بوده، با توجه به نرخ مالیاتی 15% شركت؛ تولید و فروش «چند واحد محصول» به مبلغ 000 700 1 ریال سود بعد از مالیات می انجامد؟

1) 393                   2) 410                  3) 427                         4) 430

vardenafil
چهارشنبه 1397/07/18 23:36

Amazing plenty of awesome info!
buy generic levitra buy levitra buy levitra online levitra without a doctor prescription buy levitra generic buy levitra online generic levitra vardenafil generic levitra levitra 10 mg prezzo
buy cialis pills online
دوشنبه 1397/07/9 23:54

Thanks! Numerous information!

precios cialis peru cialis 5 mg buy cialis patentablauf in deutschland generic for cialis enter site very cheap cialis cialis cost cialis online deutschland chinese cialis 50 mg when will generic cialis be available 5 mg cialis pharmacie en ligne
buycialisonli.com
شنبه 1397/07/7 18:40

You explained that very well.
how to buy cialis online usa tadalafilo buying cialis overnight cialis 5mg cialis 5 mg para diabeticos cialis cuantos mg hay we recommend cialis info cialis uk cialis for bph how do cialis pills work
canadian rx
شنبه 1397/06/31 13:39

Reliable info. Many thanks!
candida viagra drugs for sale deep web canada online pharmacies online pharmacies legitimate canadian medications pharmacy drugs for sale online canadian pharmacy viagra brand canadianpharmacy prescription drugs without prior prescription canadian pharmacys
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 1397/06/28 15:49

You said that wonderfully.
if a woman takes a mans cialis cialis prices cialis pills in singapore click here cialis daily uk enter site natural cialis generic cialis 20mg uk cialis daily tadalafil tablets cialis pills price each cialis 20 mg best price
online canadian pharmacy
سه شنبه 1397/06/13 16:32

Great content, Regards.
the best canadian online pharmacies buy viagra usa the best canadian online pharmacies pharmacy canada online prescriptions trust pharmacy canada reviews buy viagrow prescriptions from canada without cialis canadian pharmacy canadian pharmacies that ship to us canadian pharmacy cialis
buycialisonla.com
سه شنبه 1397/06/13 02:12

You actually explained it well!
cheap viagra uk online safest place to buy viagra online buy sildenafil tablets rx online viagra buy online pharmacy viagra usa online generic viagra order canadian viagra how can i buy viagra where can you buy viagra online
cialisvipsale.com
یکشنبه 1397/06/11 11:29

Terrific facts, Regards!
try it no rx cialis generic cialis pro cialis y deporte cialis alternative cialis super kamagra 40 mg cialis what if i take cialis side effects dangers buy cialis online cheapest india cialis 100mg cost non 5 mg cialis generici
viagra online
سه شنبه 1397/05/23 02:29

Fantastic material. Thanks a lot.
order viagra online get a viagra prescription buy viagra online uk no prescription buy viagra online without prescription uk viagra side effects uk sildenafil order viagra uk where can i buy viagra from sildenafil without prescription uk is it illegal to buy viagra
Viagra 5 mg
سه شنبه 1397/02/4 01:06

Thanks! Numerous posts!

safe place to buy viagra online can you buy viagra at cvs sildenafil viagra uk buy generic viagra buy online cheap generic viagra uk cheap online pharmacy no prescription where to get viagra prescription where to buy viagra in malaysia buy soft viagra
Generic cialis
جمعه 1397/01/17 17:24

Many thanks! Loads of write ups!

cialis 10mg prix pharmaci cialis without a doctor's prescription link for you cialis price cialis bula buy brand cialis cheap enter site very cheap cialis cialis side effects dangers generic cialis 20mg tablets wow cialis 20 get cheap cialis
Buy cialis online
جمعه 1397/01/3 12:44

Fantastic postings. Thanks.
only now cialis for sale in us cialis 20 mg effectiveness sublingual cialis online cialis ahumada cilas cialis generic tadalafil buy cialis lowest price the best choice cialis woman prezzo cialis a buon mercato cialis therapie
Cialiscah
یکشنبه 1396/12/27 20:06

With thanks, Very good stuff.
cialis uk cialis italia gratis only best offers cialis use if a woman takes a mans cialis cialis dosage recommendations purchase once a day cialis viagra vs cialis vs levitra cialis 20mg preis cf buying cialis overnight cialis cipla best buy
http://Mirnawardrup.Wordpress.com/
پنجشنبه 1396/02/21 08:31
Hello there, You've performed an excellent job. I will certainly digg it and individually recommend to
my friends. I am sure they will be benefited from this site.
BHW
دوشنبه 1396/01/28 09:49
Wow, amazing blog format! How lengthy have
you been running a blog for? you made blogging glance easy.
The full glance of your site is wonderful, as smartly
as the content!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

و هو اسرع الحاسبین(انعام-62)
و او سریع ترین حسابرسان است
این وبلاگ برای اطلاع رسانی و آموزش رشته حسابداری برای دانشجویان حسابداری ساخته شده است.
ایمیل خصوصی مدیر وبلاگ : caesar1072@gmail.com
مدیر وبلاگ : حمید حیدرزاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نظر شما در مورد این وبلاگ و مطالبش چیست؟


نویسندگان